මාස්ටර් ගයිඩ් 5 ශ්‍රේණිය පරිසරය

රු375.00

 • 2020 නව විෂය නිර්දේශය
 • Master Guide Grade 5 ENVIRONMENTAL Parisaraya Sinhala Medium

Out of stock

Vicrick Master Guide LOGO

Description

 • 2020 නව විෂය නිර්දේශය
 • Master Guide Grade 5 ENVIRONMENTAL Parisaraya Sinhala Medium
 • 5 වන ශ්‍රේණියේ නව විෂය නිර්දේශයට සමගිමී ව යමින්, වඩාත් හරවත් සහ ඵලදායී අයුරින් සකස් කොට ඇති 5 ශ්‍රේණිය පරිසරය ග්‍රන්ථය පුංචි ඔබ හමුවට ගෙන ඒමට ලැබීම අප ලද භාග්‍යයකි.

  ළමා මනසට වඩාත් පහසුවෙන් අවබෝධ කරගැනීමට හැකිවන පරිදි විෂය කරුණු වඩාත් සරල ව හා නිරවුල් ව මෙහි ඉදිරිපත් කොට ඇත. තවද විෂය සම්බන්ධව බොහෝ දැනුම් කරුණු මෙම ග්‍රන්ථය පරිශීලනය තුළින් ලබාගත හැකි වීම ඉදිරියේ දී ශිෂ්‍යත්ව විභාග කඩඉම ඉතා ඉහළින් ජය ගැනීමට ද සවිමත් අත්වැලක් වනු ඇත.

  පාසල් පෙළ පොතට අදාළ සියලු විෂය කරුණු මෙමගින් ආවරණය වන අතර ක්‍රියාකාරකම්, සරල පරීක්ෂණ, කෙටි ප්‍රශ්න වැනි විවධ ක්‍රම ඇසුරින් විෂය දැනුම ඔබට ලබාදීම සිදු කරයි. එම ප්‍රශ්නවලට අදාළ නිවරදි පිළිතුරු ද මෙහි අන්තර්ගත වීම ඔබේ අධ්‍යයන කටයුතු වඩාත් පහසු කරනු ඇත.

  මෙවැනි හරවත් ග්‍රන්ථයක් ළමා පරපුරට දයාද කිරීමට කරපවී ක්‍රියා කළ චින්තා සංජීවි මදුරප්පෙරුම මහත්මියට ගෞරවාදර ස්තුතිය පළ කරන අතර, ඔබේ ඉදිරි අධ්‍යයන කටයුතු සර්වප්‍රකාරයෙන් ම සාර්ථක වේවා!

  මෙි පොත රචනා කළ මා,

  1. අපේ යහපැවැත්ම
  2. අපි ලක් වැසියෝ
  3. පැළෑට් හා ගස්වැල්
  4. අප අවට සත්තු
  5. අප පරිහරණය කරන දේ්‍
  6. අපේ ආහාර
  7. ආරක්ෂාව හා පරිස්සම‍
  8. ජලය‍
  9. වැඩ පහසු කිරිමේ  මං
  10. ගෙවත්ත
  11. ගමනාගමනය
  12. මිනිස් හැසිරීම්
  13. පොළව හා අහස
  14. අපට කළ හැකි  වෙනස්කම්
  15. මිනිසා සහ තොරතුරු
  16. අපේ අතීත විත්ති
  17. පිළිතුරු

  චින්තා සංජීවි මදුරප්පෙරුම

  ශාස්ත්‍රෙව්දි උපාධි ( කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලය )

  අධ්‍යාපන පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා ( කොළඔ විශ්වවිද්‍යාලය )

  ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා  ඩිප්පෙලා්මා

  විශේෂ ප්‍රාථමික පුහුණු

Brand

Master Guide

Vicrick Master Guide LOGO

Additional information

Weight 0.550 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මාස්ටර් ගයිඩ් 5 ශ්‍රේණිය පරිසරය”

Your email address will not be published.