මාස්ටර් ගයිඩ් 5 ශ්‍රේණිය ගණිතය

රු325.00

  • Master Guide Grade 5 Maths Sinhala Medium(Ganithaya)
  • 2020 නව විෂය නිර්දේශය

Out of stock

Vicrick Master Guide LOGO

Description

  • Master Guide Grade 5 Maths Sinhala Medium(Ganithaya)
  • 2020 නව විෂය නිර්දේශය

ආදරණිය දුවේ පුතේ,

2020 නව විෂය නිර්දේහය යටතේ 5 ශ්‍රේණිය ගණිතය පොත රචනා කරමින් නැවතත් ඔබ සමඟ සම්බන්ධ වීමට ලැබීම ගැන මට මහත් භාග්‍යයකි.

නව විෂය මාලාවේ විෂයගත කරුණු හා ගණිත සංකල්ප වඩාත් තහවුරු වන ආකාරයට මෙහි අභ්‍යාස රචනා කිරීමට මා ගත් උත්සාහය අපමණය.

5 ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට මුහුණදෙන ඔබට මුලික ගණිත සංකල්ප තහවුරුවීම ඉතා අවශ්‍යය. ගණිතත ගැටලු හදුනාගැනීමටත්, ඒවා විසදීමටත් මුලික ගණිත සංකල්ප ඉතා වැදගත් වේ. පාසල් විෂය මාලාව පදනම් කර ගනිමින් ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පැවැත්වෙන බැවින් ඔබ විෂය මාලාව අධ්‍යයනය කිරීම ඉතාම වැදගත් කරුණකි. ගණිත ගැටලු සඳහා චින්තනය  මෙහෙයවීමටත්, එය පියවරෙන් පියවර විසදීමටත්, ගැඔුරු ගණිත සංකල්ප අවබෝධ කරගැනීමටත් මෙම පොත පරිහරණය කිරීමෙන් ඔබට හැකියිව ලැබෙි. තවද පාසලේ අධ්‍යාපන කටයුතුවලට ද මෙයින් මහත් උපකාරයක් ලැබෙනු ඇත.

සෑමවිටම මාගේ කුසලතා, දක්ෂතා වඩාත් ඔපනංවා ගැනීමට මට අවස්ථාව ලාබාදුන් මාස්ටර් ගයිඩි ආයතනයේ අධ්‍යයන අධ්‍යක්ෂිකාතුමියටත්, එහි කාර්ය මණ්ඩලයටත් මාගේ ආදර ස්තුතිය පුදකරමි.

මාගේ සාර්ථකත්වයේ දී මා පසුපස සිටින තරංග, දිනුකි, රන්දෙවි සිහිපත් කරන්නේ ඉතා සෙනෙහසිනි.

නව විෂය නිර්දේශයේ පොත් සමඟ එකතු වෙමින්, තව තවත් ඔබගේ දැනුම වර්ධනය කරගනිමින් රටට හොඳ පුරවැසියෙකු වීමට ශක්තිය  ධෛර්යය ලැබෙිවා!යි පතමි.

Brand

Master Guide

Vicrick Master Guide LOGO

Additional information

Weight 0.366 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මාස්ටර් ගයිඩ් 5 ශ්‍රේණිය ගණිතය”

Your email address will not be published.